Meråpent bibliotek i Slemmestad og Midtbygda

Fra 1. oktober blir det tilbud om meråpent bibliotek i Slemmestad og Midtbygda. Du kan da bruke biblioteket i ubetjent åpningstid.

Meråpent bibliotek = adgang i ubetjent åpningstid

Meråpent bibliotek betyr at du kan få adgang til biblioteket i ubetjent åpningstid. For å benytte tilbudet må du være over 18 år, ha lånekort og skrive under en meråpent-kontrakt i bibliotekets skranke i åpningstiden. Foreldre kan ta med barn. Du registrerer deg med lånekort og pin-kode før du går inn i lokalet.

Åpningstider

Det er mulig å benytte meråpent bibliotek etter stengetid, og på søndager. 

Åpningstidene finner du her for det enkelte bibliotek.

Regler for meråpent bibliotek

Biblioteket er et offentlig rom og en felles eiendom som skal være til glede og nytte for alle, og du forplikter deg til å:

  • Vise hensyn til andre
  • Rydde opp etter deg
  • Holde ro og orden
  • Overholde gjeldende låneregler

Mer informasjon om meråpent bibliotek finner du her

Velkommen til meråpent bibliotek