Nå kan du låne frø!

Vi starter frøbibliotek, og du kan låne frø ved Asker bibliotek. Ta med et frø, og lever et frø tilbake! Her kan du lese om ordningen.

Jente planter en plante i jord.

Nytt tilbud i biblioteket

Vårt frøbibliotek er et nytt bibliotektilbud som er forankret i bibliotekets mål om bærekraft og delingskultur. Frøbiblioteket er lett tilgjengelig og enkelt å bruke.

Hvordan fungerer frøbiblioteket? 

I skuffene finner du konvolutter det er frø i. De er merket med navn og plassert alfabetisk. Lån med deg en konvolutt med frø, som du kan så hjemme. 

Til høsten kan du forsøke å høste frø fra planten du dyrker, og deretter levere frø tilbake til biblioteket så andre kan låne til neste år.

Eller, du kan levere inn andre frø i bytte. Vi har tomme konvolutter dersom du trenger det, og du skriver navnet på frøene på konvolutten du leverer.  

Ordningen er basert på tillit. 

Dersom du har spørsmål, kan du gjerne henvende deg i skranken.

Bøker om hage og dyrking

Lykke til!