Ufrivillig skolefravær

Skolevegring eller ufrivillig skolefravær er et økende problem, og tematikken vekker følelser og debatt. Hvorfor? Og hva kan gjøres? Velkommen til panelsamtale.
Portrett av samtaledeltagere og illustrasjonsfoto av en tom skolepult
Tid:
torsdag 30. november 2023, kl. 18.00
Sted:
Asker bibliotek

Gratis arrangement

Daglig står flere tusen skolepulter i norsk grunnskole tomme. Ingen vet med sikkerhet hvor mange elever som gruer seg så mye til å gå på skolen at de heller blir hjemme, men det antas at mellom et halvt og et helt årskull barn og ungdom har ufrivillig fravær i kortere eller lengre perioder. Hvordan havnet vi her?  

Skolen har endret seg, samfunnet synes å ha blitt mer individualistisk og prestasjonsrettet, og foreldre tar kanskje mer hensyn til barna enn tidligere. Er det her forklaringa på økt skolefravær ligger? Og spiller det egentlig noen rolle om man kaller det skolevegring, ufrivillig skolefravær eller bekymringsfullt fravær?     

Komiker og forfatter Sofie Frøysaa har sammen med moren, Ellen, skrevet om sitt ufrivillige skolefravær i boka Alt bra?, Marianne Ennals jobber med bekymringsfullt fravær i Asker kommune, og mangeårig lærer og forfatter av boka Skolen er ikke for alle, Andreas Stien-Leenderts, har møtt mange elever som sliter med å finne seg til rette i dagens skole. De møtes til en samtale ledet av Ingvild K. Vederhus, debattjournalist i Budstikka.