Frøbiblioteket er tilbake

Velkommen til våre Frøbibliotek! Nå er både frø og stiklinger på plass igjen i bibliotekene, og du kan forberede deg til våren. Du kan også låne bøker om hage og dyrking.

Jente planter plante i jorda

Frøbiblioteket

Prinsippet er at du låner frø fra biblioteket, og leverer frø tilbake! Du finner frøbibliotek ved bibliotekene i Asker, Slemmestad, Heggedal, Sætre og Tofte. Her kan du lese om ordningen.

Hvordan fungerer frøbiblioteket? 

Vårt frøbibliotek er forankret i bibliotekets mål om bærekraft og delingskultur. Frøbiblioteket er lett tilgjengelig og enkelt å bruke.

Om våren finner du konvolutter i våre skuffer med ulike frø som kan lånes. De er merket med navn og plassert alfabetisk. Du låner med deg en konvolutt med frø, som du kan så hjemme. 

Innlevering av frø

Til høsten kan du forsøke å høste frø fra planten du dyrker, og deretter levere frø tilbake til biblioteket så andre kan låne til neste år.

Innlevering skjer i bibliotekenes skranker. Du kan for eksempel bruke et kaffefilter å ha frøene i. Merk kaffefilteret med navnet på frøene. 

Ordningen er basert på tillit.

Du kan også levere inn frø om våren hvis du har mange, og kan dele med andre.

Dersom du har spørsmål, kan du gjerne henvende deg i skranken. 

Bøker om hage og dyrking

Velkommen til frøbiblioteket, og lykke til!