Fra Landhandleri til Lynkjøp

I vårt nærområde har vi fra gammelt av hatt to «Nærbutikker». Den eldste ble etablert etter utparselleringen av Mellom-Nes gård i 1923. I krysset mellom Nesveien og daværende Drammensveien kjøpte B.M Lund en eiendom som han ga navnet «Lundheim» Her bygget han hus og åpnet landhandleri i første etasje.

Fra Landhandleri til Lynkjøp

Skrevet av Henning Sæther (2023)

Allerede i 1927 solgte han eiendommen videre til Anders Gotskalksen Flatebø fra Kvinnherrad. Ved folketellingen i 1920 finner vi ham som handelsbetjent ved et Landhandleri i Lier.
Etter endt «læretid» reiste han tilbake til Sogn, og etablerte sin egen forretning der i 1923. Han har tydeligvis likt seg godt på Østlandet, siden han er tilbake etter bare fire år. På Billingstad ble han fram til 1935. Da kjøpte han sammen med sin bror, Gotskalk, den 22 mål store eiendommen «Trollstein» på Heggedal. Her var det etablert en revefarm, som brødrene drev fram til krigen. De solgte denne rett etter krigen, og da ble det startet en kennel, som den ikke helt ukjente Anders Lange overtok senere på 50-tallet.

I 1936 overtok Johan og Ragnfrid Lid som eiere av Lundheim. Her ble det solgt kolonialvarer, mel- og fetevarer, kjøtt, fisk, steintøy og kortevarer. Salget av olje og bensin var nok på vei til å avvikles, siden Anker Reidar Toft, det samme året, hadde startet Nesbru Bensinstasjon, bare et steinkast unna.

Lundheim Landhandleri på slutten av 30-tallet. Varebilen som står halvveis ut i
veibanen tilhører «Sandvika Elekt. Bakeri & Konditori G.H. Østby».
I bakgrunnen kan vi skimte den nye Shell-stasjonen.

Johan Lid dør i 1948 og enka selger forretningen til Hilbert Andreas Voldstad, som etter et par års drift går konkurs.

Etter krigens slutt ankom en familie fra Hadeland til grenda.
De skulle på et senere tidspunkt overta driften av Lundheim Landhandel.


I forbindelse med utparselleringen av Øvre Nes gård, hadde Ole Christian Løken kjøpt tomten som var avsattt til forretningsbygg.
I Elveveien satte han opp en kombinert bolig- og forretningsgård. Ole Christian var ingen kremmer, men han, og hustruen Karen, hadde tre sønner, Trygve (1915-1985), Arvid (1916-1970) og Ivar (1921-1980) , som var tiltenkt en rolle i forretningsdriften.
Da forretningen, Nesbru Landhandleri, sto ferdig i februar 1940, valgte de å leie den ut. Første leietager etablerte, - og drev virksomheten fram til 1945.

Juul Gagnum (1906-1987) var bondesønn, fra Lunner på Hadeland.
Til Asker kom han med hustru Jonette, og tre sønner, Helge, Gulbrand og Birger i 1945. Kremmerevnene hadde han med seg fra tiden som betjent på handelslaget hjemme.
Karrieren som landhandler startet altså i Nesbru Landhandleri i 1945.
Denne drev han i fem år, til daværende driver av Lundheim Landhandleri gikk konkurs. Om dette var Juul`s fortjeneste, - kan vi vel bare spekulere i.

I 1950 overtar han forretningen på Billingstadsletta, og døper denne om til Juul Gagnum. Mer enn 70 år etter er eiendommen fortsatt i familiens eie, selv om driften er overtatt av andre. Juul fikk tidlig med seg sønnen Gulbrand i driften. Han må ha gått i en god skole for de har hele tiden greid å holde tritt med utviklingen innen næringen. Fra starten hadde de flere ben å stå på, bl.a  «Post i butikk». De bygde sågar eget posthus, hvor postbokskundene fra Billingstad, kunne hente sine brev.

Før frysebokseboksene ble allemannseie kunne man også leie en boks i passe størrelse. Åpningstidene her var ikke avhengig av forretningens.
Listen over de lokale kjøpmennen i Asker i 1961.
Det er ikke mange her som kan skilte med fortsatt drift.

Forretningen har vært igjennom hele fem utvidelser.
Den første kom i 1963, da det ble lagt om til selvbetjening og forretningen endret status fra «Landhandleri» til «Lynkjøp».
I 1967 ble driften lagt om til A/S.
I 1975 overtok junior, Gulbrand «Gulle» Gagnum, ansvaret for driften.
I 1979 ble gulvarealet fordoblet og hele forretningen fikk ny innredning, -
«uten at dette skal få noen revolusjonerende omlegging av driften à la Rimi 500», ifølge junior i et intervju med Budstikka.

Juul Gagnums Lynkjøp fra begynnelsen av 60-tallet,
med reklame for Solo og Delikat salater på fasaden.

Det skulle ta ytterligere 17 år før de valgte å gå i samarbeid -, og signere en franchiseavtale, - med nettopp Rimikjeden.
Dette betød en kraftig modernisering, påfølgende endring til lavere priser, og reduksjon i vareutvalget fra 3500 vareslag til 1500.
Samarbeidet med Rimi varte fram til 2007. Da ble det foretatt en total ombygging og etter nyåpningen var fargene på uniformene blitt endret fra blått/rødt til den nye samarbeidspartner Kiwi`s knallgrønne farger.

I 2023 kan man feire 100 år med kremmervirksomhet i bygget på Billingstadsletta, samtidig som man står på kanten av ytterligere endringer i de ærverdige lokalene. På de gamle jordene etter Nedre Berger gård kryper blokkbebyggelsen innpå. Med over 1600 nye leiligheter i umiddelbar nærhet bør «nærbutikken» være sikret grunnlag for videre drift i uoverskuelig framtid.

Far Juul, og sønnen Gulbrand, fotografert av Budstikka, i 1982, i forbindelse
med en reportasje om næringslivet i nærområdet.