Instruks ved brann

1. Gjør deg kjent med plassering og bruk av:

Rømningsveier ved bibliotekene: Asker bibliotek  Slemmestad bibliotek  Midtbygda bibliotek

Nærmeste brannmelder

Nærmeste håndslukker/ brannslange

2. Hvis brann oppstår:

Trykk på brannmelder. Ring brannvesenet på tlf. 110 dersom du

har viktig informasjon

Forsøk å slokke, men utsett ikke deg selv eller andre for fare.

Iverksett evakuering - bruk nærmeste tilgjengelige nødutgang.

Heis skal ikke benyttes

Lukk dører og vinduer

3. Hvis brannalarmen går:

Iverksett evakuering - bruk nærmeste tilgjengelige utgang.

Heis skal ikke benyttes

Lukk dører og vinduer

4. Møteplass

Asker bibliotek: Foran hovedinngangen ved Bakerløkka

Slemmestad bibliotek: Ved Vaterlandsveien 37 (Cementmuseet)

Midtbygda bibliotek: På parkeringsplassen