Digitaliser gamle videoopptak – Vooni video grabber

Ikke la gamle minner stue vekk i pappesker!

Denne digitalisereren overfører film fra gamle kassetter inn på minnekort. Ta med ditt gamle videokamera og kassettene du ønsker å overføre. Minnekort låner du hos oss. Digitalisereren er enkel i bruk.

Lånetid 7 dager.